Skip to main content

تصاویری از مقرنس های سقف مساجد

تصاویری از مقرنس های سقف مساجد

با دیدن این تصاویر نفسگیر و زیبا جمله " هنر نزد ایرانیان است و بس" در ذهن تداعی می شود و به این اندیشه میرویم که چرا دیگر از آن شک

با دیدن این تصاویر نفسگیر و زیبا جمله " هنر نزد ایرانیان است و بس" در ذهن تداعی می شود و به این اندیشه میرویم که چرا معماری کهن ایران چنین پردوام و قدرتمند پابرجامانده است و آیا دوباره چنین شکوهی را در معماری خواهیم یافت؟

iran mosque ceilings 1

iran mosque ceilings 2

iran mosque ceilings 3

iran mosque ceilings 4

iran mosque ceilings 5

iran mosque ceilings 6

iran mosque ceilings 7

iran mosque ceilings 8

iran mosque ceilings 9

iran mosque ceilings 10

iran mosque ceilings 11

iran mosque ceilings 12

iran mosque ceilings 13

iran mosque ceilings 14

iran mosque ceilings 15

iran mosque ceilings 16

iran mosque ceilings 17

ارسال دیدگاه

لطفا برای ارسال دیدگاه ابتدا وارد سایت شوید