مبل تخت خواب شو دو نفره چنج

 • هلگر

  • ارتفاع
   ارتفاع (سانتیمتر)
   78
  • ارتفاع نشیمن
   ارتفاع نشیمن (سانتیمتر)
   45
  • عرض
   عرض (سانتیمتر)
   160
  • عمق
   عمق (سانتیمتر)
   118
مبل تخت خواب شو دو نفره چنج
موارد مشابه
No Internet Connection