مبل تک نفره کلود

 • هلگر

  • ارتفاع
   ارتفاع (سانتیمتر)
   74.5
  • ارتفاع دسته
   ارتفاع دسته
   61.5
  • ارتفاع نشیمن
   ارتفاع نشیمن (سانتیمتر)
   39
  • عرض
   عرض (سانتیمتر)
   98
  • عمق
   عمق (سانتیمتر)
   90
مبل تک نفره کلود