Skip to main content

نیمکت پیکا

  • LUXAZIN

    نیمکت پیکا مناسب برای ورودی منزل و اتاق خواب

    نیمکت پیکا مبلمانی مناسب برای ورودی منزل و یا در کنار تختخواب به عنوان پاف است. این نیمکت با دارا بودن سه کشو فضای کافی را برایتان فراهم می کند و با قرار دادن نشیمن در سطح بالایی نیمکت می توان به عنوان نیمکتی در قسمت ورودی منزل نیز استفاده کرد.

    بیشتر
    کمتر
نیمکت پیکا