Skip to main content

صندلی راحتی سیت

 • هلگر

  صندلی راحتی سیت اگرچه ظاهری ساده و به دور از پیچیدگی دارد ولی مشابه آن را کمتر دیده اید. کوچک بودن این صندلی راحتی عاملی برای محبوبیت آن است که باعث می شود در هر فضایی به راحتی پذیرفته شود. به عنوان صندلی میز غذاخوری و یا در اتاق کنفرانس برای فضاهای اداری انتخابی مناسب است.

  بیشتر
  کمتر
  • ارتفاع
   ارتفاع (سانتیمتر)
   88
  • ارتفاع نشیمن
   ارتفاع نشیمن (سانتیمتر)
   50.5
  • عرض
   عرض (سانتیمتر)
   50
  • عمق
   عمق (سانتیمتر)
   60
صندلی راحتی سیت هلگر